Waterproof Mobile Cover: टेन्शन मिटलं! पाण्यात भिजला तरी आता मोबाईल बिघडणार नाही

Manasvi Choudhary

मोबाईल

मोबाईल ही प्रत्येकाची जिवनावश्यक वस्तू बनली आहे.

Mobile | Canva

महत्वाचा

प्रत्येक कामाचे उत्तर हे मोबाईल आहे, असं म्हणायला हरकत नाही.

Mobile | Canva

मोबाईलचा वापर

या मोबाईलचा वापर पावसाळ्यात कसा करायचा, हे सर्वांसाठी मोठं आव्हान असतं.

Waterproof Mobile Cover | Canva

पावसाळ्यात कसा करायचा मोबाईलचा वापर

पावसाळ्यात मोबाईलवर पाणी पडल्याने तो बिघडण्याची शक्यता अधिक असते.

Waterproof Mobile Cover | Canva

मॉइश्चर येतो

तसेच बॅग, पर्समध्ये ठेवल्याने ओलाव्याने मोबाईल मॉइश्चर पकडतो.

Waterproof Mobile Cover | Canva

वॉटरप्रूफ कव्हर

मार्केटमध्ये मोबाईल फोन ठेवण्यासाठी वॉटरप्रूफ कव्हर उपलब्ध आहेत.

Waterproof Mobile Cover | Canva

ट्रान्सपरन्ट कव्हर

मोबाईल कव्हर ट्रान्सपरन्ट असल्याने मोबाईल वापरणे सोपे झाले आहे.

Waterproof Mobile Cover | Canva

NEXT: Fashion Tips: पाऊस जोरात? 'या' फॅशन टिप्स फॉलो करून मिरवा तोऱ्यात

Desclaimer | Yandex