Gudi Padwa 2024: मराठमोळ्या साडीवर घाला हे दागिने, उठून दिसाल

Manasvi Choudhary

गुढीपाडवा

मराठी नववर्ष म्हणजेच गुढीपाडवा हा सण मोठ्या सर्वत्र मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो.

Gudi Padwa 2024 | Social Media

पारंपारिक पध्दत

कुटुंबासह महिला पारंपारिक पध्दतीने गुढी उभारून हा सण साजरा करतात.

Gudi Padwa Look | Social Media

तयारी

गुढीपाडव्यानिमित्त महिला खास तयारी करतात.

Gudi Padwa 2024 | Social Media

सुंदर लूक

पारंपारिक महाराष्ट्रीयन साडीलूकवर सुंदर दिसण्यासाठी महिला दागिने घालतात.

Gudi Padwa 2024 | Social Media

ठुशी

गळ्याभोवती घातला जाणारा हा दागिना प्रत्येक महिलेच्या सौंदर्यात भर घालतो.

Gudi Padwa 2024 | Social Media

बोरमाळ

दोन किंवा तीन पदरी बोरमाळ काठपदरी साडीवर फारच खुलून दिसते.

Gudi Padwa 2024 | Social Media

बुगडी

महाराष्ट्राची विशेषता असणारी बुगडी ही कानामध्ये झुमक्याच्या वर घालू शकता.

Gudi Padwa 2024 | Social Media

राणीहार

एक, दोन किंवा तीन पदरी राणी हार घातल्याने पूर्ण गळा भरल्यासारखा दिसतो.

Gudi Padwa 2024 | Social Media

नथ

नथीशिवाय मराठमोळ्या सौंदर्याला शोभा नाही.

Gudi Padwa 2024 | Social Media

NEXT: Gudi Padwa 2024: गुढीपाडव्याच्या दिवशी घरी आणा या वस्तु, होईल धनलाभ

Gudi Padwa 2024 | Yandex