Home Remedies: धान्याला किड लागू नये म्हणून काय करावे?

ब्युरो रिपोर्ट, साम टीव्ही, मुंबई

घरी

प्रत्येकाच्या घरी अनेकदा वर्षभराचे धान्य साठवून ठेवले जाते.

Home | Googal

धान्याला किड लागते

अनेकवेळा साठवून ठेवलेल्या धान्याला किड लागते,अशा वेळी काय करावे समजत नाही.

grain needs a worm | Googal

उपाय

चला तर मग पाहूयात कीड लागू नये म्हणून काय उपाय करावे.

Solution | Googal

लवंग

साठवून ठेवलेल्या धान्यात लवंग ठेवल्याने धान्याला किड लागण्यापासून संरक्षण होते.

Cloves | Yandex

हळकुंड

साठवलेल्या धान्यात हळकुंड ठेवल्याने धान्याला किड लागत नाही.

Halkund | Googal

लसूण

साठवून ठेवलेल्या धान्यात लसूण ठेवल्याने धान्याला किड लागत नाही.

Garlic | Yandex

मोहरीचे तेल

मोहरीचे तेलाने ही धान्याला कीड लागण्यापासून संरक्षण होते.

Mustard Oil | yandex

कडुलिंब

कडुलिंबाचा पाला धान्यात मिसळ्याने धान्याला कीड लागत नाही.

Neem | Yandex

डिस्क्लेमर

सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. अधिक तपशीलांसाठी नेहमी आपल्या डॉक्टरांशी संपर्क साधा.

Disclaimer | Googal

NEXT: वेलची कोणी खाऊ नये?

Cardamom Disadvantage | Yandex