Sign OF lie: समोरचा तुमच्याशी खोटं बोलतोय, कसं ओळखाल?

Manasvi Choudhary

खोटे बोलणे

आपल्या आजूबाजूला अनेकजण आपल्याशी खोटे बोलत असतात.

Sign OF lie | yandex

समजणे कठिण

मात्र अनेकदा व्यक्ती आपल्याशी खोटे बोलत आहे हे समजत नाही.

Sign OF lie | Yandex

खोटं बोलणे कसे ओळखाल

मात्र खोटे बोलून आनंद व्यक्त करणारे व्यक्ती कसे ओळखायचे हे जाणून घ्या

Sign OF lie | yandex

नजर ओळखा

एखादी व्यक्ती खोटं बोलत असेल तर ती व्यक्ती घाबरून नजरेला नजर देऊन बोलण्याचा प्रयत्न करते.

Sign OF lie | Yandex

हावभाव ओळखा

बोलताना व्यक्तीचे चेहऱ्यावरील हावभाव ओळखायला शिका.

Sign OF lie | Saam Tv

भावूक होणे

एखादी गोष्ट समजावून देण्यासाठी आपण जे बोलतो ते पटकावून सांगण्याचा प्रयत्न करतात.

Sign OF lie | Yandex

अस्वस्थता ओळखा

अनेकजण आपण सांगत असलेली एखादी गोष्ट खोटी किंवा चूकीची असेल तर ते अस्वस्थ होतात.

Sign OF lie | Yandex

विचार करत राहणे

सतत एकाच गोष्टीबद्दल विचार करत राहणे व सतत त्याच त्याच गोष्टींचा पुरावा घेणे

Sign OF lie | Saam Tv

टिप

येथे दिलेली माहिती ही सामान्य ज्ञानावर आधारित अधिक माहितीसाठी योग्य मार्गदर्शन घ्याल

|

NEXT: Papaya Disadvantage: या लोकांनी पपई खाऊच नका, आरोग्यावर होईल परिणाम

Papaya | Yandex