Monsoon Shopping: पावसाळ्याची तयारी केली का? एकदा शॉपिंग लिस्ट पाहाच

Rohini Gudaghe

छत्री

पावसाळ्यापूर्वी छत्री घेणं गरजेचं आहे.

Umbrella | Yandex

रेनकोट

पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये रेनकोटची देखील गरज पडते.

Raincot | Yandex

वॉटरप्रुफ चप्पल

पावसाळ्याच्या दिवसांत वॉटरप्रुफ चप्पलची गरज पडते.

Waterproof chappal | Yandex

वॉटरप्रुफ शुज

पावसाळ्यामध्ये वॉटरप्रुफ शुज वापरणं फायदेशीर ठरतं.

Waterproof shoes | Yandex

कवर

पावसाळ्यामध्ये गाडी खराब होऊ नये म्हणून कवर वापरा.

Rain Cover | Yandex

वॉटरप्रुफ बॅग

पावसाने बॅग ओली झाल्यास नुकसान होऊ शकतं. त्यामुळे वॉटरप्रुफ बॅग वापरा.

Waterproof bag | Yandex

टोपी

पावसाळ्यामध्ये भिजू नये म्हणून चांगली टोपी खरेदी करा.

Cap | Yandex

डिस्क्लेमर

सदर लेख फक्त माहितीसाठी आहे.

Disclaimer | Yandex

NEXT: मधुमेह वाढल्यास काय खाऊ नये?

Diabetes Health | Canva