Eyes flutter: डावा डोळा फडफडणे शुभ की अशुभ?

Ruchika Jadhav

डोळा फडफडणे

डावा किंवा उजवा डोळा फडफडणे फार सामान्य गोष्ट आहे.

`Eyes flutter | Saam TV

भुवयांवर फडफडताना जानवते

अनेक व्यक्तींना डोळे पापणीवर किंवा भुवयांवर फडफडताना जानवतात.

Eyes flutter | Saam TV

शुभ किंवा अशुभ

डोळे अशा पद्धतीने फडफडत असल्यास आपल्यासोबत काही तरी शुभ किंवा अशुभ होणार असं माणलं जातं.

Eyes flutter | Saam TV

वैज्ञानीक कारण

मात्र वैज्ञानीक कारण पाहिले तर डोळ्यांवर जास्त तान आणि प्रकाश पडल्याने डोळे फडफडतात असं म्हटलं जातं.

Eyes flutter | Saam TV

डोळा फडफडण्याची कारणे

तर ज्योतीशशास्त्रात डोळा फडफडण्याची वेगळी कारणे सांगण्यात आली आहेत.

Eyes flutter | Saam TV

पुरूष उजवा डोळा

पुरुषांमध्ये उजवा डोळा उडल्यास शुभ मानला जातो. त्याने सकारात्मक गोष्टी घडतात असं म्हटलं जातं.

Eyes flutter | Saam TV

महिला उजवा डोळा

महिलांमध्ये उजवा डोळा अशुभ मानला जातो. उजवा डोळा उडल्यास संकट उजवतं असं म्हणतात.

Eyes flutter | Saam TV

पुरूष डावा डोळा

तर पुरूषांमध्ये डावा डोळा किंवा भुवई फडफडणे अशुभ मानले जाते. त्याने हातात घेतलेली कामे पूर्ण होत नाहीत.

Eyes flutter | Saam TV

Girija Prabhu : गुलाबी साडी आणि लाली लाल-लाल, गिरीजाचा अनोखा स्वॅग

Girija Prabhu | Saam TV