Marriage Tips: मुलींनी उशिरा लग्न करणं चांगलं की वाईट?

Ankush Dhavre

विवाह

विवाह करणं हा आयुष्यातील सर्वात मोठा निर्णय असतो.

indian bride | canva

वय

काही मुली २५ ते २७ वय असताना विवाह करतात. तर काही याहून उशिरा विवाह करण्याचा निर्णय घेतात.

indian bride | canva

विवाह

मात्र विवाह कधी करायचा हा पूर्णत: तुमचा निर्णय आहे.

indian bride | canva

विवाह

उशिरा विवाह केल्याने महिलांचं शारीरिक नुकसान होतं

indian bride | canva

फर्टीलिटी

उशिरा विवाह केल्यामुळे फर्टीलिटीवर परिणाम होतो.

women fertility | canva

आई

वेळेत विवाह न केल्याने मातृत्व सुख अनुभवण्यात अडचणी येतात

women fertility | canva

वाढतं वय

वाढत्या वयामुळे उत्साह कमी होतो. त्यामुळे वैवाहीक जीवणावर परिणाम होतो

women fertility | canva

उशिरा विवाह

उशिरा विवाह करणं हे चुकीचं नाही. उलट गडबडीत विवाह केल्याने तुमचा निर्णय चुकू शकतो.

indian bride | canva

NEXT: दुपारच्या वेळी झोप का येते? ही आहेत कारणं

Sleepy women | canva