Jaya Kishori Thoughts | जया किशोरींनी सांगितले खोटी नाती कशी ओळखावी?

Shraddha Thik

जया किशोरी

जया किशोरी मोकळेपणाने आपले विचार श्रोत्यांसमोर मांडतात. त्याचप्रमाणे नात्यांवरही त्यांनी अनेक गोष्टी सांगितल्या आहेत.

Jaya Kishori | Yandex

संबंध राखणे

जया किशोरी अनेकदा लोकांना नातेसंबंध जपण्यासाठी आणि त्यांना ओळखण्याबाबत सल्ला देतात.

Relationship Tips | Yandex

खरे आणि खोटे

जया किशोरी सांगतात की, नाती खरी आणि खोटी असतात. तुम्हाला कोणत्या नात्याचे समर्थन करायचे आहे हे तुमच्यावर अवलंबून आहे.

Relationship Tips | Yandex

दुःख

जया किशोरी सांगतात की, दुःखात प्रत्येकाला देवाची आठवण येते पण सुखात काहीही आठवत नाही.

Relationship Tips | Yandex

खरे नाते

दुःखात कोणी तुमच्या पाठीशी उभे असेल तरच ते नाते खरे आहे.

Relationship Tips | Yandex

चांगुलपणा

त्यांच्या वाईट काळातही बरेच लोक स्वतःच्या चांगुलपणाचा विचार करतात.

Relationship Tips | Yandex

नातेवाईक

वाईट काळात तुमच्या पाठीशी कोण उभं असतं? मित्र असो किंवा नातेवाईक, त्या व्यक्तीकडे पाहूनच तुम्हाला तुमचे खरे नाते ओळखता येईल.

Relationship Tips | Yandex

Next : Mitali Mayekar | स्वॅग अन् ग्लॅमरच झणझणीत तडका म्हणजे मिताली

Mitali Mayekar Pics