Intresting Fact: सोळाव्या शतकातील चावीच्या आकाराची विहीर; कुठेय माहिती आहे का?

Manasvi Choudhary

बदलापूर

मुंबईपासून जवळ असणारे ठिकाण बदलापूरची ऐतिहासिक ओळख आहे.

Badlapur History | Social Media

प्राचीन इतिहास

बदलापूर या शहराला प्राचीन इतिहास आहे.

Badlapur History | Social Media

ऐतिहासिक वारसा

छोट्या छोट्या खेडेगावांनी वेढलेल्या या गावाला एक ऐतिहासिक वारसा आहे.

Intresting Fact | Social Media

जुनी विहीर

बदलापूरमध्ये चावीच्या आकाराची प्राचीन विहीर आहे.

Badlapur History | Social Media

देवळोली गाव

बदलापूरपासून सहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या देवळोली या गावात ही विहीर आहे.

Badlapur History | Social Media

कातळ दगडाचा वापर

सोळाव्या शतकात या विहीरीचे बांधकाम करण्यात आले असून काळ्या कातळ दगडाचा वापर केला आहे.

Badlapur History | Social Media

गणपतीचे आणि हत्तीचे शिल्प

विहीरीची खोली साधारणपणे ७० ते ७२ फूट आहे विहीरीच्या मध्यभागी गणपतीचे आणि हत्तीचे शिल्प कोरलेले आहे.

Badlapur History | Social Media

मुख्य वैशिष्ट्य

चावीच्या आकाराच्या या विहीरीचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे बाराही महिने या विहीराला पाणी असते.

Badlapur History | Social Media

बाराही महिने असते पाणी

कितीही दुष्काळ असला तरी या विहीरीचे पाणी आटत नाही असे तेथील गावकरी सांगतात.

Badlapur History | Social Media

NEXT: Vastu Tips: वास्तुशास्त्रानुसार,घरात झाडे लावताना कोणती काळजी घ्यावी ?

Vastu Tips | Yandex