Housing Tips: नवीन घरी शिफ्ट होताय; ठेवा 'या' गोष्टी काळजी

ब्युरो रिपोर्ट, साम टीव्ही, मुंबई

आनंदाची गोष्ट

नवीन घर खरेदी करणे हे प्रत्येक व्यक्तीसाठी आनंदाची गोष्ट असते.

Joy | yandex

विचार करावा

मात्र नवीन घरी शिफ्ट होताना आपल्याला अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागतो.

Things to think about | yandex

कोणती काळजी

अशावेळी नवीन घरी शिफ्ट होताना कोणती काळजी घेतली पाहिजे ते पाहूयात.

What care | yandex

वस्तु

नवीन घरी शिफ्ट होताना जुन्या घरातून आवश्यक असणाऱ्याच वस्तु घेऊन जाणे.

Items | yandex

शेजाऱ्यांशी मैत्री

नवीन घरी शिफ्ट झाल्यानंतर तुमच्या शेजारील कुटुंबाशी ओळख करुन घेणे,त्यामुळे गरजेच्या वेळी त्यांची मदत उपयोगी येते.

Friendship with Neighbors | yandex

कागदपत्रांवरील पत्ता

नवीन ठिकाणी राहण्यासाठी गेल्यानंतर तुमच्या सर्व महत्तवपूर्ण कागदपत्रांवरील पत्ता बदलून घेणे विसरु नका.

Address on documents | yandex

घराचे लॉक

घराची सुरक्षितता प्रत्येकासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब असते,त्यामुळे कायम नवीन घरी शिफ्ट झाल्यानंतर घराचे कुलूप बदलून घेणे.

Home Locks | yandex

पेस्ट कंट्रोल

नवीन घरी शिफ्ट होण्याआधी संपूर्ण घरात पेस्ट कंट्रोल करुन घ्या.

Pest Control | yandex

NEXT: कमी खर्चात बर्ड थे पार्टीसाठी घर कसं सजवाल? जाणून घ्या सोप्या ट्रिक्स

balloon décor | yandex