Car Care Tips: उन्हाळ्यात टायर फुटण्याची वाटते भीती,तर या टीप्स करा फॉलो

ब्युरो रिपोर्ट, साम टीव्ही, मुंबई

वाहन पार्क

शक्यतो कडक उन्हात वाहने पार्क करणे टाळावे.

Vehicle Park | Yandex

टायर बदलणे

वारंवार वाहनांचे टायर बदलत राहा.

Changing Tires | Yandex

टायरची हवा

उन्हाळ्यात टायरमध्ये फक्त नायट्रोजन हवा भरावी,कारण नायट्रोजन थंड असतो त्यामुळे टायरही थंड राहतात.

Tire air | Yandex

वाहनांच्या काचा

उन्हात वाहन उभे केल्यानंतर त्यांच्या संपूर्ण बंद करु नये,त्याचा परिणाम वाहनाच्या टायरवर होतो.

Vehicle windows | Yandex

पालापाचोळा सारखे ठिकाण

वाहने कधीही वाळलेले गवत यासारख्या ठिकाणी पार्क करु नये.

Places like mulch | Yandex

बॅटरीच्या वायरिंग तपासणे

वाढत्या तापमानामुळे वाहनांच्या बॅटरीच्या वायरिंग परिणाम होतो त्यामुळे वाहन चालवताना बॅटरीच्या वायरिंग तपासणे गरजेचे असते.

Checking Battery Wiring | Canva

वाहनात बसण्यापूर्वी

वाहनात बसण्यापूर्वी साधारण १० ते १५ मिनिटे दरवाजे उघडे ठेवावेत.

Before getting into the vehicle | Saamtv

दर महिना

एका महिन्यांनतर आपल्या वाहनांच्या टायर चेक करुन घेणे गरजेचे असते.

every month | Saamtv

NEXT: हरवलेला फोन कसा मिळवाल?

Phone | Saam TV