Monsoon Hacks: पावसात 'बाथरूम'मध्ये येणाऱ्या गांडुळांपासून सुटका हवी? करा 'हे' सोपे घरगुती उपाय..

ब्युरो रिपोर्ट, साम टीव्ही, मुंबई

बेकिंग सोडा

पावसाळ्यात बाथरुममध्ये गांडूळ सतत येत असल्याने बाथरुममध्ये बेकिंग सोडा टाकल्याने फायदा दिसून येतो.

Baking Soda | yandex

व्हाईट व्हिनेगर

व्हाईट व्हिनेगरच्या साहाय्यानेही बाथरुममध्ये गांडूळ येत नाही.

White Vinegar | Yandex

जाड मीठ

बाथरुममध्ये पावसाळ्याच्या दिवसात गांडूळ येत असल्यास जाड मीठ टाकल्याने फरक दिसून येतो.

Rock Salt | Yandex

डांबर गोळ्या

पावसाळ्याच्या दिवसात बाथरुममध्ये डांबर गोळ्या ठेवाव्यात. डांबर गोळ्याच्या वासानेही गांडूळ बाथरुममध्ये येत नाहीत.

Asphalt pellets | Yandex

पुदिन्याची पाने

बाथरुममध्ये पुदिन्याची पाने कुस्कुरुन टाकल्यान बाथरुममध्ये गांडूळ येत नाहीत.

Peppermint leaves | Yandex

कापूर

बाथरुममध्ये काही भागात कापूर ठेवल्यानेही बाथरुममध्ये गांडूळ येत नाहीत.

Camphor | Canva

कडुलिंबाची पाने

कडुलिंबाची पाने बाथरुममध्ये कुस्कुरुन टाकावीत. या वासानेही गांडूळ बाथरुममध्ये येणार नाहीत.

Neem leaves | Yandex

डिस्क्लेमर

सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे.

Disclaimer | Google

NEXT: अमरनाथ यात्रेला जाण्याचा विचार करताय? तर जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी

tourism | Yandex