Health Tips: नखांवर पांढऱ्या रंगाचे ठिपके का येतात?

Priya More

दुखापतीमुळे येतात

दुखापतीमुळे नखांवर पांढऱ्या रंगाचे ठिपके येऊ शकतात.

White Spots On Nails | Social Media

मिनरलची कमतरता

नखांवर पांढऱ्या रंगाचे ठिपके हे शरीरामधील मिनरलच्या कमतरतेमुळे येतात.

White Spots On Nails | Social Media

फंगल्समुळे येतात

फंगल्समुळे देखील नखांवर पांढऱ्या रंगाच्या खूना येतात.

White Spots On Nails | Social Media

गंभीर आजाराचे संकेत

नखांवर पांढऱ्या रंगाचे ठिपके येणे हे कोणत्याही गंभीर आजाराचे संकेत नाही.

White Spots On Nails | Social Media

ल्यूकोनीचिया

नखांवर पांढऱ्या रंगाचे ठिपके येण्याच्या सामान्य कारणाला ल्यूकोनीचिया असे म्हणतात.

White Spots On Nails | Social Media

ल्यूकोनीचियामध्ये काय होते?

ल्यूकोनीचिया ही अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये हात आणि पायांच्या नखांवर पांढरे ठिपके येतात.

White Spots On Nails | Social Media

ल्यूकोनीचियाचे प्रकार

ल्यूकोनीचिया दोन प्रकार आहेत. True Leukonychia आणि Apparent Leukonychia.

White Spots On Nails | Social Media

नखांवर परिणाम

हे नखांवर ठिपके ठिपके स्वरुपात येऊ शकते. यामुळे तुमच्या नखांवर परिणाम होऊ शकतो.

White Spots On Nails | Social Media

NEXT: Health Tips: वजन कमी करण्यासाठी भोपळ्याचे करा अशापद्धतीने सेवन, दिसेल लवकर रिझल्ट

Lauki | Social Media