Vastu Tips: घरात चुकूनही ही रोपे लावू नका, प्रगती होणार नाही

Manasvi Choudhary

झाडे लावा

हिंदू धर्मात घराच्या सभोवताली झाडे लावण्याला शुभ मानले जाते.

Plant

सुख-समृद्धी येते

घरात झाडे लावल्याने सुख-समृद्धी येते.

Plant Tips | Social Media

अशुभ असतं

मात्र घरात काही झाडे लावल्याने अशुभ मानले जाते.

Plant Tips | Yandex

काटेरी झाडे लावू नये

वास्तुशास्त्रानुसार, घरात काटेरी झाडे लावू नये.

Plant Tips

झाड सुकलेले नसावे

घरामध्ये झाड सुकलेले असल्यास नकारात्मक ऊर्जा वाढते.

Plant Tips | Yandex

पिंपळाचे झाड लावू नका

पिंपळाचे झाड घरामध्ये लावू नये यामुळे नकारात्मकता घरात येते.

Plant Tips

चिंचेचे झाड

वास्तुशास्त्रानुसार , घरामध्ये चिंचेचे झाड लावणे अशुभ असते.

Plant Tips | Social Media

भीतीचे वातावरण

घरामध्ये चिंचेचे झाड लावल्याने घरात भीतीचे वातावरण होते.

Plant Tips | Social Media

NEXT: Kids Lunch Box: लहानमुलांसाठी आकर्षक लंच बॉक्स, टिफीन खातील आवडीने

Kids Lunch Box | Social Media