Tukaram Maharaj Palkhi Route: तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे वेळापत्रक, पाहा एका क्लिकवर

Priya More

विठूरायाचे दर्शन

वारकरी मोठ्यासंख्येने वारीमध्ये सहभागी होतात. पंढरपूरमध्ये जाऊन ते विठूरायाचे दर्शन घेतात.

Tukaram Maharaj Palkhi | Social Media

तुकोबारायांची पालखी

तुकोबारायांच्या पालखी सोहळ्यात मोठ्या संख्येने वारकरी सहभागी होत असतात.

Palkhi Sohala | Social Media

आकुर्डीत मुक्काम

10 जून- देहुतून प्रस्थान

11 जून - आकुर्डी

Varkari | Social Media

नानापेठेत मुक्काम

12 आणि 13 जून - नानापेठ, पुणे

14 जून - लोणी काळभोर

Wari 2023 | Social Media

यवतमध्ये मुक्काम

15 जून - यवत

16 जून - वरवंड

Tukaram Maharaj Palkhi | Social Media

उंडवडी मुक्काम

17 जून - उंडवडी

18 जून - बारामती

Tukaram Maharaj Palkhi sohala | Social Media

सणसर मुक्काम

19 जून - सणसर

20 जून - आंथुर्णेTukaram Maharaj Palkhi

Varkari in Tukaram Maharaj Palkhi | Social Media

इंदापूमध्ये मुक्काम

21 जून - निमगाव केतकी

22 जून - इंदापूर

Tukaram Maharaj Palkhi | Social Media

अकलूज मुक्काम

23 जून - सराटी

24 जून - अकलूज

Tukaram Maharaj Palkhi | Social Media

बोरगाव मुक्काम

25 जून - बोरगाव

26 जून - पिराची कुरोली

Tukaram Maharaj Palkhi sohala | Social Media

बोरगाव मुक्काम

25 जून - बोरगाव

26 जून - पिराची कुरोली

Wari Photo | Social Media

NEXT: Dnyaneshwar Maharaj Palakhi Route: ज्ञानोबा माऊलींच्या पालखीचे वेळापत्रक, पाहा एका क्लिकवर

Dnyaneshwar Maharaj Palkhi | Social Media