Silver Pomfret: पापलेटला मिळाला 'राज्य मासा' दर्जा; रुपेरी माशाचं वैशिष्ट्ये काय?

Vishal Gangurde

'राज्य मासा'

पापलेट माशाला 'राज्य मासा' दर्जा मिळाला आहे.

Silver Pomfret | Yandex

माशाचे संर्वधन

पापलेट माशाचे संर्वधन करण्यासाठी सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Silver Pomfret | Yandex

मत्सप्रेमींचा आवडता मासा

पापलेट मासा मत्सप्रेमींचा आवडता मासा आहे.

Silver Pomfret | Yandex

सरंगा माशा

पापलेट माशाला सरंगा म्हणूनही ओळखले जाते.

Silver Pomfret | Yandex

पापलेटचं मासेमारी अर्थव्यवस्थेत विशेष स्थान

सिल्वर पापलेट माशाचे मासेमारी अर्थव्यवस्थेत विशेष स्थान आहे.

Silver Pomfret | Yandex

सर्वात जास्त निर्यात होणारा मासा

महाराष्ट्रात सर्वात जास्त निर्यात ही पापलेट माशाची होते.

Silver Pomfret | Yandex

माशाला सर्वाधिक मागणी

स्थानिक बाजारात पापलेट माशाला सर्वाधिक मागणी असते.

Silver Pomfret | Yandex

माशाचं मासळी बाजारात वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान

पापलेट माशाला मासळी बाजारात वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान आहे.

Silver Pomfret | Yandex

Next: तुम्हालाही नीट दिसत नाही? डोळ्यांची दृष्टी वाढविण्यासाठी आहारात करा आरोग्यदायी भाज्यांचा समावेश

Eyes Facts | Yandex