Alphonso Mango : अस्सल हापूस आंबा ओळखायचा कसा?

कोमल दामुद्रे

उन्हाळा म्हटलं की, हापूस आंबावर मस्त पैकी ताव...

Mango | canva

फळांचा राजा आंब्याची गोडची काही औरच असते आणि त्यात हापूस म्हटलं की राव विषय संपला.

Mango | canva

अस्सल हापूस आंबा ओळखायचा कसा? जर तुम्ही हापूस खरेदी करणार असाल तर ट्रिक्स नक्की लक्षात ठेवा

Mango | canva

हापूसचा देठ खोल असतो.

Mango | canva

हापूस कापल्यावर आतून केशरी रंगाचा असतो.

Mango | canva

हापूसची साल पातळ असते.

Mango | canva

त्याचा सुंगध हा वेगळा असतो.

Mango | canva

त्याचा कलर बॉटलग्रीन असतो.

Mango | canva

Next : 'या' 5 गोष्टी ज्या कधीही तुमच्या जोडीदाराला सांगू नका !