Dogs Cry at Night: कुत्रे रात्रीच्या वेळी का रडतात? काय आहे कारण

Vishal Gangurde

अशुभ लक्षण

कुत्रे रात्रीच्या वेळी रडणे अशुभ लक्षण मानले जाते.

Dogs Cry at Night | Yandex

बहुतेक जणांना येतो कुत्र्यांचा रडण्याचा आवाज

रात्री कुत्र्यांचे भूंकणे किंवा त्यांच्या रडण्याचा आवाज सर्वांना ऐकू येतो.

Dogs Cry at Night | Yandex

कुत्रे रडणे अशुभ मानले जाते

बहुतेक लोक रात्रीच्या कुत्र्याच्या रडण्याला अशूभ मानतात.

Dogs Cry at Night | Yandex

कुत्र्यांना रडताना पाहतो.

काही लोकांचे म्हणणे आहे की, कुत्रे आत्मे पाहून रडू लागतात.

Dogs Cry at Night | Yandex

कुत्र्याचे रडणे असते अशुभ

कुत्र्याच्या आवाज ऐकू आल्यास अशुभ घटना घडते.

Dogs Cry at Night | Yandex

कुत्रा भटकतो...तेव्हा

एका अहवालानुसार, कुत्रा आपल्या प्रदेशातून भटकतो किंवा दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचतो, तेव्हा रडू लागतो.

Dogs Cry at Night | Yandex

विभक्त झाल्यावर होतं दु:ख

कुत्रा त्याच्या गटापासून विभक्त झाल्यावर रडून त्याच्या साथीदारांना संदेश देतो.

Dogs Cry at Night | Yandex

एकटेपणा जाणवल्यावर

कुत्रा एकटेपणा जाणवल्यावर रडू लागतो.

Dogs Cry at Night | Yandex

Next: खान्देशी मांडे बनवायचे आहेत? जाणून घ्या पद्धत

Khandeshi Mande Recipe | saam tv