Holi Dahan 2023 : होलिका दहनच्या वेळी चूकुनही करु नका 'या' गोष्टी, उरलेले वर्ष जाईल संकटात!

कोमल दामुद्रे

धार्मिक मान्यतांनुसार होलिका दहनाच्या दिवशी नकारात्मक शक्तींचा प्रभाव अधिक असतो.

Holi Festival | Canva

या दिवशी काही गोष्टी केल्याने माणसाच्या आयुष्यात अनेक प्रकारच्या समस्या येऊ शकतात.

Holi Festival | canva

होलिका दहनाच्या दिवशी काय करावे आणि काय करू नये हे जाणून घेऊया

Holi Festival | canva

होलिका दहनाच्या दिवशी एखाद्या व्यक्तीने पूजेच्या वेळी आपले डोक्यावर पदर किंवा रुमाल ठेवावा.

Holi Festival | canva

होलिका दहन दरम्यान काळे किंवा पांढरे कपडे घालू नका. काळा रंग नकारात्मकतेचे प्रतीक आहे आणि पांढरा रंग नकारात्मकतेचा लवकरच प्रभाव पाडू शकतो. यामुळे दोघेही रंग वापरत नाहीत.

Holi Festival | canva

होलिका दहनाच्या दिवशी उधार घेऊ नका किंवा पैसे देऊ नका. असे मानले जाते की यामुळे व्यक्तीला आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.

Holi Festival | canva

होलिका दहनाच्या दिवशी रस्त्यावर ठेवलेली कोणतीही वस्तू उचलू नये. या काळात नकारात्मक शक्तींचे वर्चस्व असते. त्या गोष्टींवरही तंत्र-मंत्राचा प्रभाव पडू शकतो.

Holi Festival | canva

नवीन लग्न झालेल्या जोडप्यांनी होलिका दहनाची आग पाहू नये, त्यात सहभागी होऊ नये. ज्यांना एकच मूल आहे त्यांनी होलिका दहन करू नये.

Holi Festival | canva

या दिवशी तामसिक पदार्थांचे सेवन करू नका.

Holi Festival | canva

Next : लग्नाच्या पहिल्या रात्री तुमच्या बायकोला हव्या असतात 'या' गोष्टी !