Meanings of names: नावातचं सारं काही आहे! तुमच्याही नावात दडलंय रहस्य

ब्युरो रिपोर्ट, साम टीव्ही, मुंबई

नाव- स्वर्णव

अर्थ- समुद्रा सारखा, अथांग असलेला, मोठा, विशाल, ज्याचा शेवट नाही असा

Meanings of names | Canva

नाव- श्रुती

अर्थ- वेदांचे ज्ञान असलेली

Meanings of names | Canva

नाव- राधिका

अर्थ- प्रेमाची देवी, धिराची स्त्री, संतुष्टी, यशस्वी

Meanings of names | Canva

नाव- चिन्मय

अर्थ- ज्ञानाने परिपूर्ण, गणेशाचे नाव

Meanings of names | Canva

नाव- मानसी

अर्थ- चांगल्या मनाची स्त्री

Meanings of names | Canva

नाव- सागर

अर्थ- समुद्र, सागर, जलाशय, अथांग

Meanings of names | Canva

नाव- हर्षद

अर्थ- चैतन्य, उल्हास, आनंद देणारा

Meanings of names | Canva

नाव- सुशील

अर्थ- आकर्षक, सुदंर हास्य

Meanings of names | Canva

नाव- अशांक

अर्थ- विश्वास, चंद्र

Meanings of names | Canva

NEXT: Sakshi Gaikwad : जाळ अन् धूर संगटच! पाव्हणं नाद करायचा नाय गाण्यावर साक्षीचा जलवा